Szybkie testy antygenowe COVID-19 u rodzącej – stanowisko PTGiP – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne


Wiele ciężarnych oczekujących narodzin dziecka w czasie pandemii obawia się procedur związanych z przyjęciem do szpitala. W tym celu PTGiP wydało stanowisko, w którym wyraziło swoją opinię odnośnie celowości i zasadności stosowania tzw. szybkich testów antygenowych wykrywających zakażenie COVID-19 u ciężarnej – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego personelu medycznego, jak również rodzących pacjentek, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) rekomenduje wykonywanie szybkich testów antygenowych lub szybkich testów genetycznych podczas przyjmowania pacjentek do oddziału. Zdając sobie sprawę, że jedynym testem diagnostycznym, dającym pewność otrzymanego wyniku jest test PCR RT, to jednak ze względu na długi czas oczekiwania na wynik, znajduje on zastosowanie w przypadku przyjęć planowych. Testy antygenowe pozwalają na otrzymanie wyniku w krótkim czasie od pobrania – od kilku do kilkudziesięciu minut. Pobranie materiału odbywa się w miejscu pobrania bez konieczności wysyłania materiału do laboratorium – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

W położnictwie i ginekologii, a szczególnie w obrębie sal porodowych istnieje konieczność otrzymania wyniku w krótkim czasie, co pozwala na wykonywanie procedur medycznych w sposób najbezpieczniejszy dla personelu medycznego, jak i dla sąsiednich pacjentek. Zgodność otrzymanego wyniku powyższą metodą z testami PCR RT, według danych producentów jak i osiągalnego piśmiennictwa naukowego, wynosi ponad 90 proc. Tak wysoka czułość i specyficzność powyższych testów pozwala na ukierunkowanie w sposób bezpieczny postępowania medycznego. PTGIP wskazuje również, że testy antygenowe należy traktować jako badanie przesiewowe, sugerujące odpowiednie epidemiczne działania w okresie oczekiwania na ostateczny wynik testu genowego.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników