Badanie USG w 18-22 oraz 28-32 tygodniu ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne


Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży: między 11. a 14. tygodniem, między 18. a 22. tygodniem oraz po 30. tygodniu ciąży. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu i rozwoju ciąży, lekarz może zlecić dodatkowe badania USG i inne testy – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Celem badania ultrasonograficznego w 18–22 oraz 28-32 tygodniu ciąży jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena budowy anatomicznej płodu). Ponadto badanie ma na celu określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego na podstawie parametrów biometrycznych oraz położenie płodu i łożyska w stosunku do ujścia szyjki macicy – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Określenie szacunkowej masy płodu oraz wieku ciążowego dokonuje się na podstawie takich parametrów biometrycznych jak wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD), obwód główki płodu (HC), obwód brzucha płodu (AC) oraz długość kości udowej płodu (FL).

Przy ocenie struktur i narządów płodu dokonuje się badania następujących parametrów:

 • Czaszka – ocena 4 cech: rozmiar, kształt, ciągłość, gęstość mineralna (nieprawidłowy kształt: cytryny, truskawki, liścia koniczyny powinien zostać udokumentowany, podobnie obecność defektów kostnych),
 • Ośrodkowy układ nerwowy płodu,
 • Twarz płodu – ocena powinna obejmować kontrolę górnej wargi (ocena w kierunku rozszczepu), pomiar kości nosowej, oczodołów, profilu twarzy,
 • Szyja płodu – bez mas patologicznych, przestrzeni płynowych i uwypukleń. Ocena obejmuje badanie w kierunku zmian jak wodniak szyi lub potworniak tej okolicy,
 • Klatka piersiowa płodu – regularny kształt, żebra o prawidłowej krzywiźnie i długości, bez deformacji, oba płuca o  jednolitej echogenności, bez mas patologicznych, zbiorników płynowych i  przesunięcia śródpiersia,
 • Serce płodu – wielkość serca, położenie serca, oś, czynność serca, rytm, obecność 4 jam serca, odpływy z komór serca,
 • Jama brzuszna płodu – położenie narządów wewnętrznych względem koniuszka serca,
 • Kręgosłup płodu – ocena w płaszczyznach strzałkowej, poprzecznej oraz czołowej z oceną ciągłości skóry,
 • Kończyny płodu – minimum oceny obejmuje stwierdzenie obecności/braku kończyny, udokumentowanie otwarcia/zamknięcia dłoni,
 • Ocena łożyska – minimum oceny obejmuje określenie położenia łożyska oraz relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy, udokumentowanie nieprawidłowości w strukturze łożyska
 • krwiaki, guzy i inne masy patologiczne. Ciężarne po zabiegach chirurgicznych na macicy oraz z nisko usadowionym łożyskiem należy skierować na badanie kontrolne w kierunku łożyska przyrośniętego (badanie w III trymestrze ciąży),
 • Ocena płynu owodniowego – ciężarne z nieprawidłową ilością płynu owodniowego powinny mieć wykonaną szczegółową ocenę płodu w ośrodku referencyjnym,
 • Badanie płci płodu – nie jest zalecane jako element przesiewowego badania ultrasonograficznego w II i III trymestrze ciąży. Może zostać wykonane na życzenie i po uzyskaniu zgody rodziców. Jeśli występują zmiany o charakterze np. wodniaka jąder lub przerostu łechtaczki, należy to uwzględnić w opisie badania.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników