TEL. 691 051 851TEL. 691 051 851TEL. 691 051 851

TEL. 691 051 851

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. MAGDALENA MAGNOWSKA SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

TEL. 691 051 851

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. MAGDALENA MAGNOWSKA SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

TEL. 691 051 851

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED. MAGDALENA MAGNOWSKA SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Fachowość

dr n. med. Magdalena Magnowska posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie. W 2003 roku ukończyła studia medyczne i otrzymała…

Czytaj dalej
Usługi

dr n. med. Magdalena Magnowska zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób kobiecych narządów rodnych. W trakcie…

Czytaj dalej
Praca_w_szpitalu

dr n. med. Magdalena Magnowska zatrudniona jest w szpitalu w Poznaniu przy ulicy Polnej w Klinice Onkologii…

Czytaj dalej
Antykoncepcja / ciąża

dr n. med. Magdalena Magnowska udziela porad przedkoncepcyjnych oraz opiekuje się pacjentkami ciężarnymi. Wykonuje USG w ciąży…

Czytaj dalej
Aktualności
Szybkie testy antygenowe COVID-19 u rodzącej – stanowisko PTGiP – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 21 stycznia 2021 | Brak komentarzy

Wiele ciężarnych oczekujących narodzin dziecka w czasie pandemii obawia się procedur związanych z przyjęciem do szpitala. W tym celu PTGiP wydało stanowisko, w którym wyraziło swoją opinię odnośnie celowości i zasadności stosowania tzw. szybkich testów antygenowych wykrywających zakażenie COVID-19 u ciężarnej – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego personelu medycznego, jak również rodzących pacjentek, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) rekomenduje wykonywanie szybkich testów antygenowych lub szybkich testów genetycznych podczas przyjmowania pacjentek do oddziału. Zdając sobie sprawę, że jedynym testem diagnostycznym, dającym pewność otrzymanego wyniku jest test PCR RT, to jednak ze względu na długi czas oczekiwania na wynik, znajduje on zastosowanie w przypadku przyjęć planowych. Testy antygenowe pozwalają na otrzymanie wyniku w krótkim czasie od pobrania – od kilku do kilkudziesięciu minut. Pobranie materiału odbywa się w miejscu pobrania bez konieczności wysyłania materiału do laboratorium – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

W położnictwie i ginekologii, a szczególnie w obrębie sal porodowych istnieje konieczność otrzymania wyniku w krótkim czasie, co pozwala na wykonywanie procedur medycznych w sposób najbezpieczniejszy dla personelu medycznego, jak i dla sąsiednich pacjentek. Zgodność otrzymanego wyniku powyższą metodą z testami PCR RT, według danych producentów jak i osiągalnego piśmiennictwa naukowego, wynosi ponad 90 proc. Tak wysoka czułość i specyficzność powyższych testów pozwala na ukierunkowanie w sposób bezpieczny postępowania medycznego. PTGIP wskazuje również, że testy antygenowe należy traktować jako badanie przesiewowe, sugerujące odpowiednie epidemiczne działania w okresie oczekiwania na ostateczny wynik testu genowego.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Badanie USG w 18-22 oraz 28-32 tygodniu ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 20 grudnia 2020 | Brak komentarzy

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży: między 11. a 14. tygodniem, między 18. a 22. tygodniem oraz po 30. tygodniu ciąży. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu i rozwoju ciąży, lekarz może zlecić dodatkowe badania USG i inne testy – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Celem badania ultrasonograficznego w 18–22 oraz 28-32 tygodniu ciąży jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena budowy anatomicznej płodu). Ponadto badanie ma na celu określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego na podstawie parametrów biometrycznych oraz położenie płodu i łożyska w stosunku do ujścia szyjki macicy – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Określenie szacunkowej masy płodu oraz wieku ciążowego dokonuje się na podstawie takich parametrów biometrycznych jak wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD), obwód główki płodu (HC), obwód brzucha płodu (AC) oraz długość kości udowej płodu (FL).

Przy ocenie struktur i narządów płodu dokonuje się badania następujących parametrów:

 • Czaszka – ocena 4 cech: rozmiar, kształt, ciągłość, gęstość mineralna (nieprawidłowy kształt: cytryny, truskawki, liścia koniczyny powinien zostać udokumentowany, podobnie obecność defektów kostnych),
 • Ośrodkowy układ nerwowy płodu,
 • Twarz płodu – ocena powinna obejmować kontrolę górnej wargi (ocena w kierunku rozszczepu), pomiar kości nosowej, oczodołów, profilu twarzy,
 • Szyja płodu – bez mas patologicznych, przestrzeni płynowych i uwypukleń. Ocena obejmuje badanie w kierunku zmian jak wodniak szyi lub potworniak tej okolicy,
 • Klatka piersiowa płodu – regularny kształt, żebra o prawidłowej krzywiźnie i długości, bez deformacji, oba płuca o  jednolitej echogenności, bez mas patologicznych, zbiorników płynowych i  przesunięcia śródpiersia,
 • Serce płodu – wielkość serca, położenie serca, oś, czynność serca, rytm, obecność 4 jam serca, odpływy z komór serca,
 • Jama brzuszna płodu – położenie narządów wewnętrznych względem koniuszka serca,
 • Kręgosłup płodu – ocena w płaszczyznach strzałkowej, poprzecznej oraz czołowej z oceną ciągłości skóry,
 • Kończyny płodu – minimum oceny obejmuje stwierdzenie obecności/braku kończyny, udokumentowanie otwarcia/zamknięcia dłoni,
 • Ocena łożyska – minimum oceny obejmuje określenie położenia łożyska oraz relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy, udokumentowanie nieprawidłowości w strukturze łożyska
 • krwiaki, guzy i inne masy patologiczne. Ciężarne po zabiegach chirurgicznych na macicy oraz z nisko usadowionym łożyskiem należy skierować na badanie kontrolne w kierunku łożyska przyrośniętego (badanie w III trymestrze ciąży),
 • Ocena płynu owodniowego – ciężarne z nieprawidłową ilością płynu owodniowego powinny mieć wykonaną szczegółową ocenę płodu w ośrodku referencyjnym,
 • Badanie płci płodu – nie jest zalecane jako element przesiewowego badania ultrasonograficznego w II i III trymestrze ciąży. Może zostać wykonane na życzenie i po uzyskaniu zgody rodziców. Jeśli występują zmiany o charakterze np. wodniaka jąder lub przerostu łechtaczki, należy to uwzględnić w opisie badania.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Choroby genetyczne dziedziczne – jak ocenić ryzyko przekazania ich potomstwu? – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 22 listopada 2020 | Brak komentarzy

Choroby genetyczne to grupa chorób wywołana między innymi zmianami genetycznymi na poziomie chromosomów lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu. Choroby genetyczne dziedziczne to choroby rzadkie, na które zapada mniej niż 5 osób na 10 tys. mieszkańców czyli około 6-8% – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.


Część przypadków wystąpienia wad genetycznych dziecka w okresie prenatalnym występuje w momencie połączenia plemnika z komórką jajową. Są one wówczas wynikiem błędu w kodzie genetycznym. Wad takich nie da się niestety przewidzieć i są one całkowicie niezależne od stanu zdrowia rodziców, gdyż powstają na skutek mutacji DNA w komórkach somatycznych (czyli wszystkich za wyjątkiem komórek płciowych) – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Istnieje jednak szereg chorób genetycznych określanych jako dziedziczne. Choroby dziedziczne spowodowane są natomiast mutacjami występującymi w komórkach rozrodczych, czyli plemnikach i komórkach jajowych. Do chorób dziedzicznych zaliczamy między innymi takie choroby jak:
-niedosłuch,
-hemofilia,
-dystrofia mięśniowa,
-mukowiscydoza,
-celiakia,
-daltonizm.
.
Należy jednak wskazać, że nie zawsze rodzice będący nosicielami choroby genetycznej dziedzicznej, przekazują swojemu dziecku chorobę, której są nosicielem. Aby ustalić ryzyko przekazania dziecku wadliwych genów, należy się skontaktować z lekarzem genetykiem, który zleci odpowiednie badania oraz oszacuje prawdopodobieństwo wystąpienia danej choroby u potomstwa. Genetyk objaśnia również na czym polega schorzenie – w jaki sposób się objawia, jak jest dziedziczone oraz czy istnieją skuteczne metody jego leczenia. Z poradnictwa genetycznego warto więc skorzystać, gdy w rodzinie wystąpiły choroby genetyczne, a także w przypadku niewyjaśnionych poronień lub problemów z zajściem w ciążę – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Suplementacja DHA u kobiet w ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 13 października 2020 | Brak komentarzy

Suplementacja w ciąży

Postęp w medycynie pozwala nam coraz lepiej zrozumieć rolę składników żywności w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i sugeruje, że żywność służy nie tylko zapewnieniu energii i elementów budulcowych, ale również ukierunkowanemu dostarczaniu związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kobiety w ciąży zdają sobie sprawę, że dieta ma istotny wpływ na stan i rozwój płodu. Powszechne jest stosowanie przez ciężarne licznych suplementów diety, co często nie znajduje jednak racjonalnego uzasadnienia. Za podstawowe składniki mineralne i witaminy, które mogą wymagać suplementacji ciężarnych w określonych przypadkach uznaje się żelazo, kwas foliowy, witaminę D, kwas DHA i jod. Czy należy suplementować kwas DHA oraz w jakiej ilości? Czy jest on niezbędny w rozwoju dziecka? – odpowiada dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

DHA – co to jest?

DHA, inaczej kwas dokozaheksaenowy, to kwas należący do grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Kwas DHA pełni istotną rolę w rozwoju mózgu dziecka oraz prawidłowego wzroku. Badania naukowe wskazują, że duża zawartość DHA wpływa na czynność, przeżywalność i plastyczność neuronów, a jego niedobór jest jednym z czynników sprawczych obniżenia zdolności poznawczych, powstawania chorób psychicznych lub neurodegeneracyjnych. Odpowiednia ilość DHA w okresie ciąży i karmienia jest zatem niezbędna dla zachowania prawidłowego rozwoju na poziomie komórkowym, neuronowym, a w konsekwencji zapewnienia prawidłowej ostrości wzroku oraz prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Wpływa również na obniżenie ryzyka wystąpienia depresji u matki. Zapotrzebowanie na DHA jest znacząco zwiększone w III trymestrze ciąży. Badania naukowe wykazały 10-cio krotnie wyższe ryzyko porodu przedwczesnego przed 34 t.c. w grupie kobiet, u których stwierdzono niedobory kwasów DHA oraz EPA (kwas eikozapentaenowy).

DHA – źródła w diecie

Naturalnym źródłem DHA są ryby, algi i inne owoce morza. Należy jednak mieć na uwadze, że ryby mogą być także źródłem zanieczyszczeń środowiska takich jak rtęć, dioksyny, czy PCB (polichlorowane bifenyle). Największe stężenia rtęci stwierdza się w rybach znajdujących się na szczycie łańcucha pokarmowego, takich jak rekin, miecznik czy tuńczyk – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Czy należy suplementować DHA w ciąży?

U kobiet z grupy ryzyka niedoborów DHA tj. spożywających małe ilości ryb, zarówno w ciąży, jak i w okresie przedkoncepcyjnym, zasadne wydaje się stosowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w postaci suplementów. Biorąc pod uwagę dostępną wiedzę na temat wpływu DHA na przebieg ciąży i wyniki położnicze aktualnie rekomenduje się suplementację co najmniej 200 mg DHA u wszystkich ciężarnych. U kobiet spożywających małe ilości ryb w ciąży i okresie przedkoncepcyjnym można natomiast rozważyć stosowanie większych dawek DHA. W przypadku kobiet obciążonych ryzykiem porodu przedwczesnego zalecane jest stosowanie DHA w dawce 1000 mg/dobę – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Nadciśnienie tętnicze w ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 15 września 2020 | Brak komentarzy

Nadciśnienie tętnicze w ciąży – skala rozpoznania

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (RR) w okresie ciąży stanowią istotny problem kliniczny, a obserwowany trend w kierunku późniejszego macierzyństwa i starszy wiek kobiet ciężarnych przyczyniają się do częstszego występowania tego zjawiska. Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży dotyczy w Stanach Zjednoczonych i Europie 6–10% ciąż – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne.

Nadciśnienie tętnicze w ciąży – zagrożenia

Obecność istotnie podwyższonego RR u kobiet w ciąży stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko matki, ale także jej dziecka. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia NT i jego powikłania są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów ciężarnych kobiet w krajach rozwiniętych (ok. 16%). Nadciśnienie tętnicze sprzyja ponadto wystąpieniu małej masy urodzeniowej (MMU), zwiększa ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego oraz przedwczesnego porodu, może powodować przedwczesne oddzielenie łożyska, wywołuje powikłania, które wymagają przedłużonej intensywnej opieki nad noworodkiem ze specjalistycznym leczeniem neonatologicznym, może być także przyczyną wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. 

Stan przedrzucawkowy

Najgroźniejszym powikłaniem rozwijającym się u matki jest stan przedrzucawkowy. W stanie przedrzucawkowym ryzyko wystąpienia powikłań groźnych dla matki i dziecka jest szczególnie wysokie. Każdego roku na świecie w przebiegu stanu przedrzucawkowego dochodzi do ponad 500 tys. zgonów płodów i noworodków oraz ponad 70 tys. zgonów ciężarnych kobiet – wskazuje dr n. med. Magdalena Magnowska specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Luboń, Tarnowo Podgórne. 

Dr n. med. Magdalena Magnowska posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu ciąż pacjentek z nadciśnieniem tętniczym.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Dr n. med. Magdalena Magnowska przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń i Tarnowo Podgórne. Wizyty należy umawiać pod numerem 691-051-851.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Zakażenie u kobiet ciężarnych wirusem opryszczki – dr n. med. Magdalena Magnowska Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 20 sierpnia 2020 | Brak komentarzy

U osób zakażonych wirusem opryszczki HSV1/2 występuje zwiększone prawdopodobieństwo zakażenia innymi patogenami przenoszonymi drogą płciową w tym HIV. W badaniach wykazano, że…

Nowotwór w ciąży – dr n. med. Magdalena Magnowska – ginekolog-onkolog, Luboń, Tarnowo Podgórne
By MagdalenaMagnowska On 11 lipca 2020 | 16 komentarzy

Pojęcie „nowotwór w ciąży” oznacza rozpoznanie nowotworu od momentu zajścia w ciążę do 12 miesięcy po porodzie. Większość przypadków diagnozowana jest w…

Cięcie cesarskie – wskazania – dr n. med. Magdalena Magnowska
By MagdalenaMagnowska On 17 czerwca 2020 | 15 komentarzy

Dr n. med. Magdalena Magnowska wskazuje na coraz większy odsetek wykonanych cięć cesarskich wiążących się z przyczynami pozapołożniczymi. Cięcie cesarskie to…

Antybiotyk we wczesnej ciąży
By MagdalenaMagnowska On 13 maja 2020 | Jeden komentarz

Na pytanie, czy stosowanie antybiotyków podczas ciąży jest bezpieczne dla dziecka zadaje sobie niejedna mama, która była poważnie przeziębiona na początku ciąży. Dr n. med. Magdalena Magnowska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w ginekologii onkologicznej wskazuje, że każdy lek stosowany podczas ciąży powinien być najpierw skonsultowany z lekarzem.


Antybiotyk może być stosowany w ciąży wyłącznie, gdy istnieją ścisłe wskazania medyczne takie jak infekcja bakteryjna lub grzybiczna. Istnieje grupa leków, które mogą być bezpiecznie stosowane podczas ciąży takie jak:

 • penicylina,

 • amoksycyklina,

 • ampicylina,

 • cefuroksym.

Jednak z należytą ostrożnością należy stosować nawet dozwolone rodzaje antybiotyków w pierwszych tygodniach ciąży, o czym zawsze decyduje dr n. med. Magdalena Magnowska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz w ginekologii onkologicznej. Pamiętaj, zawsze informuj lekarza, że jesteś w ciąży, aby mógł właściwie dobrać bezpieczne dla Ciebie i dla dziecka leczenie.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie  ginekologii onkologicznej i położnictwa dr n. med. Magdaleny Magnowskiej w gabinecie lekarskim w Tarnowie Podgórnym oraz umówienie się na wizytę pod numerem 691-051-851.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Czym jest nowotwór pochwy? – odpowiada dr n. med. Magdalena Magnowska – ginekolog-onkolog w Luboniu
By MagdalenaMagnowska On 8 kwietnia 2020 | Jeden komentarz

Nowotwór pochwy to bardzo rzadki rodzaj choroby nowotworowej występującej u kobiet, który najczęściej stanowi szerzenie się procesów nowotworowych z innych narządów takich jak np.:

 • szyjka macicy,
 • pierś,
 • żołądek.

Dr n. med. Magdalena Magnowska – ginekolog-onkolog w Luboniu wskazuje, że bardzo często nowotwór pochwy stanowi następstwo infekcji wirusem HPV, a także wystąpienie w przeszłości chorób przenoszonych drogą płciową. 
Jeśli zauważysz u siebie takie objawy jak:

 • plamienia,
 • ropne upławy,
 • ból w trakcie współżycia

zgłoś się niezwłocznie na wizytę lekarską do dr n. med. Magdaleny Magnowskiej – ginekolog-onkolog w Luboniu w celu postawienia właściwej diagnozy medycznej.
Nie lekceważ objawów, które Cię niepokoją i pamiętaj, że im szybciej zdiagnozowana zostanie choroba nowotworowa, tym większe szanse jej wyleczenia.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej dr n. med. Magdaleny Magnowskiej w gabinecie lekarskim w Luboniu oraz umówienie się na wizytę pod numerem 691-051-851.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników